Rozcestník

Prázdny košík
 

Produkty v košíku

Sprievodca ekologickými certifikátmi od A po Z

Autorom je Míša dňa 24. 6. 2022

Pokiaľ chcete baliť udržateľne, mali by ste si vyberať udržateľné výrobky. Lenže ako ich spoznať?

Jedným z usmernení sú ekologické certifikáty, vďaka ktorým napríklad spoznáte, aké výrobky spotrebovali menej vody, aké nezaťažili prírodu zbytočnými chemikáliami alebo prispievajú k ochrane lesov.

Kartonová krabice s FSC certifikátem

Existujú stovky ekologických certifikátov. My vám ukážeme tie najznámejšie, ktoré môžete nájsť aj na našich obaloch.

Obsah článku

 

Dôveruj, ale preveruj, alebo na čo si dať pozor

Pozor na certifikáty bez čísla

Väčšina certifikátov je sprevádzaná číslom, podľa ktorého môžete overiť jeho platnosť. Pokiaľ tam číslo nie je, môže ísť o podvrh.

Ekologické certifikáty na papíru do tiskárny
Certifikát bez tohto čísla je ako auto s ŠPZ, na ktorej nie je žiadne číslo.
 

Pozor na nedôveryhodné značky

Logá s nápisom prírodné, bio, eko… si na svoj výrobok môže dať dnes ktokoľvek. Pokiaľ za nimi nestojí dôveryhodná a nezávislá inštitúcia, buďte na pozore. Možno totiž ide o tzv. greenwashing – snahu vylepšiť svoj obraz falošnými informáciami.
 

Pozor na silu materiálu

Najmä pri certifikátoch, ktoré dokazujú kompostovateľnosť výrobku. Sila materiálu je kľúčová, pretože čím silnejší materiál je, tým dlhšie rozklad trvá. Preto sa certifikáty vydávajú vždy pre konkrétnu silu.

Měření mikrometrem
Silu materiálu skontrolujete mikrometrom.
 

Loga FSC

FSC (Forest Stewardship Council)

Pri kúpe výrobkov s logom FSC máte istotu, že drevo a papier pochádzajú zo šetrne obhospodarovaných lesov.

V takých lesoch ich vlastníci musia dodržiavať zásady udržateľného lesného hospodárenia. Napríklad tým, že chránia vodné zdroje, zachovávajú biodiverzitu, obmedzujú holoseče, majú jasný dlhodobý plán alebo chránia domorodých obyvateľov.

Aby ste sa na certifikát mohli spoľahnúť, FSC stráži a kontroluje celý spracovateľný reťazec – od miesta ťažby, cez píly až po koncových predajcov, akými sme aj my. Nemôže sa tak stať, že by sa drevo „zmiešalo“ s iným drevom.

Platnosť certifikátu je 5 rokov. Kontrola dodržiavania štandardov sa robí každoročne.

Stretnúť sa môžete s 3 typmi FSC:

Logo FSC 100%

FSC 100 %

Drevo vo výrobku pochádza iba z lesov alebo plantáží, ktoré spĺňajú zásady udržateľného lesného hospodárenia a nikdy nebolo zmiešané s materiálom inej kategórie. Toto logo nájdete väčšinou len na výrobkoch čisto z dreva (nábytku, detských hračkách…).
 

Logo FSC MIX

FSC MIX

Výrobok obsahuje zmes dreva z FSC certifikovaných lesov, recyklovaný materiál alebo tzv. kontrolované drevo, ktoré:

 • bolo vyťažené legálne
 • ťažba dodržiava občianske práva a záujmy domorodých obyvateľov
 • po vyťažení les nebol premenený na plantáž
 • stromy nie sú geneticky modifikované

FSC MIX preto neznamená, že papier a drevo je iba z lesov s certifikátom FSC. Môžete si byť ale istý, že spĺňa nároky na šetrné hospodárenie.
 

Logo FSC Recycled

FSC RECYCLED

Výrobok je 100 % vyrobený z recyklovaných materiálov. Jeho nákupom tak zmierňujete tlak na dopyt po panenskom dreve a prispievate k zachovaniu lesov.
 

Ako overiť platnosť FSC

Pod logom musí byť uvedené licenčné číslo, ktorého pravosť overíte v databáze držiteľov certifikátu (len v angličtine)

Naše výrobky s FSC

OK Compost

Značka OK Compost potvrdzuje, že je výrobok kompostovateľný. To znamená, že keď sa dostane do správneho prostredia, rozloží sa pôsobením UV žiarenia, tepla, vody a mikroorganizmov na vodu, CO2 a biomasu (viď presné podmienky v tabuľke).

OK Compost má dve značky: OK Compost INDUSTRIAL a OK Compost HOME.

Logo OK Compost Industrial

Ako už názvy napovedajú, OK Compost INDUSTRIAL nesú výrobky, ktoré sa dokážu úplne rozložiť v priemyselných kompostárňach pri vyšších teplotách okolo 55-60 °C. Technické požiadavky na tento certifikát priamo vychádzajú z európskej normy EN 13432:2000.

Logo OK Compost Home

OK compost HOME ide ďalej. Garantuje vám, že sa produkt 100 % rozloží aj v podmienkach záhradného kompostéra, v ktorom býva nižšia teplota (okolo 20 až 30 °C). Materiál sa tu preto rozkladá pomalšie.
 

Presné požiadavky na udelenie certifikátov OK Compost nájdete v nasledujúcej tabuľke. Pokiaľ ich výrobok nesplní, nemôže získať daný certifikát:

 

OK Compost INDUSTRIAL 

OK compost HOME

Testované pri teplote

58 °C

20-30 °C

Biologická rozložiteľnosť, čiže rozklad materiálu mikroorganizmami

90 % sa musí rozložiť do 6 mesiacov90 % musí rozložiť do 12 mesiacov

Dezintegrácia, čiže fyzický rozpad na malé častice

90 % sa musí rozpadnúť do 4 mesiacov na častice menšie než 2 mm90 % a musí rozpadnúť do 6 mesiacov na častice menšie než 2 mm

Ekotoxicita, neboli škodlivý účinek na rostliny

nesmie vykazovať

nesmie vykazovať

Obsah ťažkých kovov

nesmie obsahovať

nesmie obsahovať

 

Ako overiť platnosť OK Compost

Logo musí byť vytlačené spolu s certifikačným číslom, ktoré overíte na jednom z dvoch výskumných ústavov TUV Austria (predtým Vincotte) alebo DIN Certco.

Naše výrobky s OK Compost INDUSTRIAL:

Naše výrobky s OK Compost Home:

Logo Seedling - semenáček

Seedling (semenáčik)

Logo semenáčika (alebo Seedling mark) potvrdzuje, že je výrobok kompostovateľný v priemyselných kompostárňach a spĺňa európsku normu EN 13432.

Je v podstate totožný s certifikátom OK Compost INDUSTRIAL. Rozdiel je v tom, že semenáčik založila Asociácia európskych výrobcov bioplastov. Aby podporila vstup nových bioplastových výrobkov na európsky trh, vymyslela ho v roku 1992.

Hlavné kritériá na udelenie:

 • 90 % výrobku sa musí biologicky rozložiť do 6 mesiacov
 • 90 % výrobku sa musí rozpadnúť na častice menšie ako 2 mm do 4 mesiacov
 • testovacia teplota 58 °C
   

Ako overiť platnosť značky Seedling

Logo musí byť vytlačené spolu s certifikačným číslom, ktoré overíte na jednom z dvoch výskumných ústavov TUV Austria (predtým Vincotte) alebo DIN Certco.

Naše výrobky se Seedling

Logo EU Ecolabec

EU Ecolabel

Na ekoznačku EU Ecolabel dosiahnu len najlepšie z najlepších.

Získať ju totiž môžu len výrobky, ktoré vo všetkých fázach svojho „života“ (pri výrobe, používaní aj likvidácii) znížili svoj dopad na životné prostredie na minimum.

Ekoznačka EU Ecolabel je pre vás zárukou, že výrobok spĺňa najvyššie ekologické štandardy podľa pokynov Európskej únie, ktorá značku založila v roku 1992.

Čo sa hodnotí? Napríklad:

 • či výrobok nahradil rizikové látky bezpečnými
 • či je výrobok odolný proti rozbitiu
 • či sa dá ľahko recyklovať alebo obsahuje vysoký podiel recyklátu
 • či sa dá ľahko opraviť, keď sa pokazí.

Kritériá na udelenie značky sa každých 3-5 rokov aktualizujú o nové vedecké poznatky. Napríklad kritériá na udelenie značky výrobkom z papiera platia do roku 2024. Potom dôjde k prehodnoteniu a pravdepodobne sprísneniu.

Značka je viacodvetvová, môžete ju preto vidieť s výnimkou jedla takmer na čomkoľvek – oblečení, elektronike, nábytku, čistiacich prostriedkoch alebo napríklad na kancelárskom papieri.

Ako overiť platnosť EU Ecolabel

Na produkte musí byť logo vytlačené vrátane licenčného čísla, ktoré potom vyhľadáte v katalógu EU Ecolabel a skontrolujete, či je licencia ešte platná.

Naše výrobky s EU Ecolabel

Logo Blue Angel

Blue Angel

Modrý anjel je najstarším európskym certifikátom (od roku 1978) pre výrobky šetrné k životnému prostrediu. Pod jeho krídlami nájdete takmer 100 skupín rôznych produktov.

Podobne ako EU Ecolabel vám aj Modrý anjel zaručuje, že výrobok patrí k špičke – získať ho totiž môžu len výrobky, ktoré sú k životnému prostrediu šetrnejšie ako iné. Preto ho napríklad získa iba ten papier do tlačiarne, ktorý šetrí vodu viac ako iné papiere.

Kým výrobok certifikát získa, hodnotí sa celý jeho životný cyklus – od výroby, cez používanie až po jeho likvidáciu.

Čo sa hodnotí?

 • ako produkt šetrí zdroje
 • miera znečistenia
 • miera hluku
 • spôsob likvidácie
 • či sa dá recyklovať
 • či sa dá opraviť

Hodnotiace kritériá sa pravidelne aktualizujú podľa najnovších vedeckých poznatkov a technologického vývoja. Certifikát preto nemá žiadnu presne danú „životnosť“. Platí, kým platia kritériá.

Ako overiť platnosť Blue Angel

Logo Blue angel nebýva sprevádzané logom, produkt preto musíte vyhľadať (napríklad podľa názvu) v katalógu Blauer Engel.

Naše výrobky s Blue angel: 

Ekologické certifikáty - Nordic Swan Ecolabel, PEFC, DIN Certco Home compsostable, Cradle to cradle

Ďalšie známe ekoznačky:

Produkty spomenuté v článku